Like Facebook nha

Gốc > Tự học Lịch sử > 8 > HK I >

Bài 1. NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỷ XV-XVII. Cách mạng Hà Lan.

1. Một nền sản xuất mới ra đời (HD đọc thêm)

+ Các  công trường thủ công như xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường có thuê mướn nhân công

+ Các trung tâm sản xuất và buôn bán, các ngân hàng được thành lập.

+  Hai giai cấp mới xuất hiện  :  giai cấp tư sản  và giai cấp vô sản .

 Nảy sinh mâu thuẫn mới:Mâu thuẫn  giữa chế độ phong kiến  với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân .

 ha_l_an_1609_01

Hình 1 : Hà Lan 1609

2. Diễn biến: Cách mạng Hà Lan

Niên đại

Sự kiện

 Từ thế kỷ XII

Tây Ban Nha thống trị  ngăn cản sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa  ở Nê déc la n

8-1566

Cuộc đấu tranh bị đàn áp đẫm máu

 1581

Các tỉnh Bắc Nê déc len thành lập nước Cộng hòa – Các tỉnh Liên hiệp – sau gọi là Hà Lan

1648

Hà Lan độc lập

Ý nghĩa

Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên dưới hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc , tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển

II. Cách mạng tư sản Anh

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh

* Vùng Đông Nam , quan hệ tư bản chủ nghĩa phát triển nhất :

- Nhiều công trường thủ công ..phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu .

- Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chánh- Luân Đôn

- Những phát minh mới về kỹ thuật , tổ chức lao động hợp lý  nên năng xuất tăng

* Số đông  địa chủ  là quý tộc vừa và nhỏ  chuyển sang kinh doanh tư  bản chủ nghĩa , họ đuổi nông dân => phong trào rào đất cướp ruộng ,họ trở thành tầng lớp xã hội mới  ra đời  có thế lực về kinh tế ; nông dân nghèo khổ , kéo ra thành thị làm thuê, hay di cư ra nước ngoài

-Những mâu thuẫn  gay gắt giữa tư sản + quý  tộc mới  với  chế độ quân chủ chuyên chế  dẫn tới cuộc cách mạng  lật đổ phong  kiến  , xác lập quan hệ Tư bản chủ nghĩa

* Hãy quan sát lược đồ kinh tế Anh trước cách mạng , lược đồ cuộc nội chiến ở Anh   , và giải thích tại sao  vùng ủng hộ Quốc hội  là vùng Đông –Nam  có trung tâm là Luân Đôn?(Có kinh tế tư bản chủ nghĩa phát  triển , Nhiều công trường thủ công ..phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu .

Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chánh- Luân Đôn)

kinh_te_anh_truoc_cm_500_01

Hình 2 : Lược đồ kinh tế Anh trước cách mạng        

luoc_do_cuoc_noi_chien_o_anh_500_02

H 3:Lược đồ cuộc nội chiến ở Anh

Tóm lại :

-  Kinh tế  tư bản chủ nghĩa phát triển ( miền Đông Nam ) .

-  Xã hội xuất hiện tầng lớp quý tộc mới  và tư sản

-  Những mâu thuẫn  gay gắt dẫn tới cuộc cách mạng  lật đổ phong  kiến  , xác lập quan hệ Tư bản chủ nghĩa .

2.Tiến  trình cách mạng (HD đọc thêm)

dien_biem_cm_anh_500_01

 Lược đồ diễn biến cách mạng tư sản Anh

Niên biểu Cách mạng tư sản Anh :

-1640: Vua triệu tập quốc hội , quốc hội tố cáo vua , nhân dân ủng hộ quốc hội

-8-1642: nội chiến bùng nổ

-1648: quân đội nhà vua thất bại , nội chiến kết thúc

-30-1-1649: Sạc lơ I bị xử tử , Anh là nước Cộng hòa , CM đạt đến đỉnh cao

-12-1688: phế truất vua  Giêm II, Anh là nước quân chủ lập Hiến

 Tập tin:Oliver CromwellUT.jpg

 Oliver Cromwell

 Tóm lại :

* Giai đoạn  1 : 1642-1648:nội chiến bắt đầu .

* Giai đọan 2: 1649-1688: 30-1-1649 Sạc lơ I bị xử tử , Anh là nước Cộng hòa , CM đạt đến đỉnh cao.

3. Ý nghĩa 

- Chế độ tư bản chủ nghĩa được xác lập.

- Kinh tế tư bản phát triển .

- Thoát khỏi sự thống trị của phong kiến .

- Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để

III.Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

1. Tình hình của các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh.

-Đến giữa thế kỉ XVIII, 13 thuộc địa phát triển theo CNTB.

-Mâu thuẫn giữa chính quốc và thuộc địa dẫn đến chiến tranh.

2. Diễn biến của cuộc chiến tranh (HD đọc thêm)

-12/1773, sự kiện Bôxtơn : nhân dân cảng Bôxtơn phản đối chế độ thuế bằng cách tân công 3 tàu chở chè của Anh

- Hội nghị Philađenphia. Từ 5/9 ® 26/10/1774 Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a diễn ra đòi vua Anh xóa bỏ các luật cấm vô lý nhưng không được chấp nhận.

- 4/1775 chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và thuộc địa, quân thuộc địa do Oa-sinh-tơn chỉ huy. 

-Ngày 4/7/1776 Tuyên ngôn độc lập xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa. Mọi người đều bình đẳng, quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

-Ngày 17/10/1777 quân khởi nghĩa thắng một trận ở Xa-ra-tô-ga.

-1783 Anh buộc phải ký Hiệp ước Vec-xai.

3. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

* Kết Quả

- Cuộc chiến tranh kết thúc Anh thừa nhận độc lập của các thuộc địa, nước Mỹ ra đời.

- Năm 1787 Mĩ ban hành hiến pháp quy định Mĩ là nước cộng hòa liên bang đứng đầu là tổng thống, chính quyền trung ương được tăng cường, nhưng các bang được quyền tự trị rộng rãi.

* Ý nghĩa

- Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của CNTB

- Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Á – Phi- Latinh.

Đọc thêm: http://vietsciences1.free.fr/vietscience/lichsu/lichsucacnuoc/lichsuhoaky.htm

BÀI TẬP :

1.Nêu những sự kiện  chứng tỏ nền sản xuất mới tư bản chủ nghĩa phát triển ở Tây Âu ?

2.Hai giai cấp  mới hình thành trong nến sản xuất tư bản chủ nghĩa ?

3 Hãy lập bảng  niên biểu diễn biến , ý nghĩa của cuộc Cách mạng tư sản Hà Lan .

Niên đại

Sự kiện

 Từ thế kỷ XII

 

8-1566

 

 1581

 

1648

 

Ý nghĩa

 

4. Hãy quan sát lược đồ kinh tế Anh trước cách mạng , lược đồ cuộc nội chiến ở Anh   , và giải thích tại sao  vùng ủng hộ Quốc hội  là vùng Đông –Nam  có trung tâm là Luân Đôn?

5. Hãy lập bảng niên biểu Cách mạng tư sản Anh :

Niên đại

Sự kiện

1640

 

8-1642

 

1648

 

30-1-1649

 

12-1688

 

6. Ý nghĩa Cách mạng Anh thế kỷ XVI ?

sac_li_01

Sác lơ INhắn tin cho tác giả
Nguyễn Đức Dũng @ 16:56 28/09/2014
Số lượt xem: 1987
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến