Like Facebook nha

Gốc > Thuật ngữ > Lịch sử >

Đảng vô sản kiểu mới

- Đảng của giai cấp công nhân, do vô sản lãnh đạo;

- Đấu tranh triệt để vì quyền lợi của giai cấp công nhân, mang tính giai cấp, tính chiến đấu triệt để;
- Chống chủ nghĩa cơ hội, tuân theo nhưng nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác;
- Dựa và quần chúng và lãnh đạo nhân dân cách mạng. 

Chú ý: 

   + Chủ nghĩa cơ hội là khuynh hướng tư tưởng chính trị trong phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XIX chủ trương từ bỏ những nguyên tắc của cách mạng vô sản, thỏa hiệp vô nguyên tắc với giai cấp tư sản 
   + Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác là đánh đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, đưa giai cấp vô sản lên nắm quyền, xây dựng xã hội Cộng sản


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Đức Dũng @ 20:27 27/10/2014
Số lượt xem: 1318
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến