Like Facebook nha

An toàn khu

1 – Khu vực lãnh thổ có đầy đủ các yếu tố “địa lợi, nhân hòa”, nhất là có cơ sở quần chúng cách mạng vững chắc, đảm bảo an toàn cho cán bộ và cơ quan lãnh đạo cách mạng hoạt động thuận lợi. 2 – Khu vực được hình thành trong thời kì cách mạng tháng Tám 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954). Có loại an toàn khu (ATK) củ Trung ương và ATK của địa phương (tỉnh, huyện). Trong thời kì cách...

Phân biệt thành ngữ với tục ngữ

10874564 Theo định nghĩa trong Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học - Nhà xuất bản Đà Nẵng -1977 thì: “Thành ngữ là tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa của nó thường không thể giải thích được một cách đơn giản bằng nghĩa của các từ tạo nên nó”. Thí dụ: Một nắng hai sương Rán sành ra mỡ Đâm ba chẻ củ “Tục ngữ là câu ngắn gọn, thường có vần điệu, đúc kết tri thức, kinh nghiệm sống và đạo đức thực tiễn...

Đảng vô sản kiểu mới

- Đảng của giai cấp công nhân, do vô sản lãnh đạo; - Đấu tranh triệt để vì quyền lợi của giai cấp công nhân, mang tính giai cấp, tính chiến đấu triệt để; - Chống chủ nghĩa cơ hội, tuân theo nhưng nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác; - Dựa và quần chúng và lãnh đạo nhân dân cách mạng. Chú ý: + Chủ nghĩa cơ hội là khuynh hướng tư tưởng chính trị trong phong trào công nhân từ cuối thế...

Chủ nghĩa tư bản

10649256 "Chủ nghĩa tư bản" hay các định nghĩa, lý thuyết liên quan đến "chủ nghĩa tư bản" (CNTB) có thể được hiểu là một hệ thống các quan điểm, các định nghĩa được đưa ra để xác định một chế độ xã hội trong đó có sự sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất gắn với nền công nghiệp có năng suất lao động cao làm bộc lộ bản chất "bóc lột" lao động làm thuê của các "nhà tư bản". Tham khảo thêm: Chủ nghĩa tư bản...

Cách mạng XHCN (hay còn gọi là cách mạng vô sản)

10641685 Cách mạng XHCN là cuộc các mạng do giai cấp vô sản tiến hành nhằm lật đổ (thay thế) chế độ tư bản chủ nghĩa (do giai cấp tư sản nắm quyền), thiết lập chuyên chính vô sản (nhà nước của giai cấp vô sản). Tìm hiểu thêm: Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa: Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa là giải phong xã hội, giải phóng con người, đó là mục tiêu cao cả mang tính nhân văn, nhân đạo sâu...

Cách mạng tư sản

10641647 Cách mạng tư sản, theo học thuyết Marx, là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm xóa bỏ (thay thế, lật đổ) chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. Ngoài ra còn có cách mạng tư sản Pháp, cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của thuộc...

Vực thẳm đại dương

10641643 Vực thẳm đại dương là khe nứt hẹp ở đáy đại dương, sâu từ 6.000 m đến trên 11.000 m. Các vực thẳm đại dương thường nằm song song với các dãy núi hoặc quần đảo ở ven bờ lục địa. Ví dụ : vực thẳm Chilê-Pêru song song với dãy Anđet, các vực thẳm Nhật Bản, Philippin, Marian v.v...song song với các quần đảo cùng tên. Trên thế giới hiện nay có khoảng trên 10 vực thẳm sâu hơn 9.000m. Nhiều nhất là trong Thái Bình...

Thuật ngữ Xâm thực

10641641 Xâm thực, thuật ngữ có nghĩa chung chỉ toàn bộ các quá trình phá huỷ lớp đất dá phủ trên mặt đất do các tác nhân : gió, nước biển, băng hà, nước chảy vv...Trong một số tài liệu, thuật ngữ xâm thực cũng còn được dùng để chỉ tác động bóc mòn lớp phủ trên mặt. Ví dụ : xâm thực thổ nhưỡng ( bóc mòn lớp đất màu ở trên mặt lớp thổ nhưỡng). Xâm thực dọc: hiện tượng phá huỷ đất đá, hạ thấp lòng sông...

Thuật ngữ Xuân phân

10641633 1 - vị trí của Trái Đất trên quỹ đạo vào ngày 21 tháng 3. Lúc đó Mặt Trời chiếu thẳng góc với mặt đất ở xích đạo, ngày và đêm dài bằng nhau ở bất cứ điểm nào trên hai bán cầu. 2 - một trong 24 tiết của âm dương lịch, nằm giữa tiết Lập xuân và Lập hạ. ...

Thuật ngữ kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế là mối quan hệ kinh tế với nhau giữa hai hoặc nhiều nước, là tổng thể quan hệ kinh tế của cộng đồng quốc tế....

Thuật ngữ Kinh tế đối ngoại

Kinh tế đối ngoại là quan hệ kinh tế mà chủ thể của nó là một quốc gia với bên ngoài - với nước khác hoặc với tổ chức kinh tế quốc tế khác....