Like Facebook nha

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Kim Anh
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 9 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này