Like Facebook nha

SKKN TD 9. Một số bài tập nhằm nâng cao kĩ thuật chạy giữa quãng trong nội dung học chạy cự ly ngắn cho học sinh lớp 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:07' 21-09-2015
Dung lượng: 174.5 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
I
PHầN Mở ĐầU
1. Đặt vấn đề.
Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến mục tiêu giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ. Trong các văn kiện đại hội VIII và Nghị quyết TW khoá 2 của Đảng về giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ khẳng định: “Giáo dục đào tạo cùng với khoa học và công nghệ phải thực sự trở thành quốc sách hàng đầu”.
Ngoài việc giáo dục thể chất thì Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng tới công tác thể dục thể thao nhằm đào tạo, bồi dưỡng tìm ra nhân tài cho đất nước, đưa TDTT nước ta có vị trí cao trong khu vực và thế giới.
Trong sự nghiệp phát triển TDTT, hệ thống giáo dục thể chất thì điền kinh đóng vai trò quan trọng, có tác dụng tích cực trong sự phát triển các tố chất vận động như: Sức nhanh, sức mạnh, sức bền,… phát huy năng lực thực hành, ý thức kỷ luật, tính tự giác tích cực và nổ lực ý chí. Vì thế mà điền kinh là một trong những môn phát triển mạnh mẽ ở trong các nhà trường đã góp phần giáo dục cho học sinh về các mặt: - trí- thể - mỹ.
Vì thế trong hệ thông GDTC thì nội dung học chạy ngắn không thể thiếu, để đạt được kết quả tốt nhất phụ thuộc nhiều yếu tố nhưng quyết định vẫn là giai đoạn chạy giữa quãng để đánh giá các em trong các nói chung và là sinh lớp 9 nói riêng. Biết rằng chạy là có chu kỳ nên trình độ quan , thành thành tích cao trong và thi thì không hai . Do đó nào để đạt được hiệu quả tốt nhất trong dạy học đề quan tâm, suy trong việc chọn và áp dụng góp nâng cao , trong quá trình học và tập luyện kĩ thuật chạy giữa quãng nội dung chạy cự li ngắn.
Thực tiển đã chứng minh rằng thành tích cao trong chạy cự ly ngắn phụ thuộc vào nhiều nhân tố như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tư tưởng, trạng thái thi đấu. Trong đó tố chất sức nhanh, sức mạnh là yếu tố quan trọng. Qua quan sát một số buổi học nội dung chạy cự li ngắn mà giáo viên trong trường cũng như bản thân trực tiếp giảng dạy tôi thấy học sinh thực hiện kĩ thuật , không phát huy độ, tác, kĩ nhàng, đặt chân chạm đất bàn chân, chạy không thẳng hướng, ngữa thân trên ra sau, chân đạp sau không thẳng, không tích cực, gò bó, lên gân căng cơ khi chạy dẫn đến thành tích trong chạy cự ly ngắn không cao. Điều này chức tỏ rằng cần thiết phải có hệ thống những bài tập khoa học để nhằm nâng cao được thuật cũng như thành tích cho các em trong học tập cũng như tham gia tập luyện, thí đấu nội dung chạy cự li ngắn.
Xuất phát từ tầm quan trọng của kĩ thuật quãng từ yêu cầu phát triển của môn chạy ngày càng tiến xa và đạt thành tích cao hơn nữa để có thể theo kịp sự phát triển của xã hội.
Từ thực tiễn đó đã dẫn dắt tôi đến với sáng kiến kinh nghiệm: “Một số bài tập nhằm nâng cao kĩ thuật chạy giữa quãng trong nội dung học chạy cự ly ngắn cho học sinh lớp 9”.
2. Mục tiêu nghiên cứu.
2.11 Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao kĩ thuật chạy giữa quãng trong nội dung học chạy ngắn cho học sinh lớp 9.
2.12. Nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy và học tập.
3. vụ nghiên cứu.
Để tiêu đã ra trong đề tài này, tôi tập trung đi vào
 
Gửi ý kiến