Like Facebook nha

SKKN NHAY XA HOC SINH THPT HỒNG NGỰ 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Minh Luan
Ngày gửi: 08h:55' 23-03-2017
Dung lượng: 34.9 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
SỞ GDĐT ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT HỒNG NGỰ 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2015-2016

Tên SKKN:LỰA CHỌN BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN SỨC NHANH CHO HỌC SINH NAM LỚP 11TRƯỜNG THPT HỒNG NGỰ 3.
Tác giả: Nguyễn Minh Luận Chức vụ: Giáo viên, môn Thể dục
Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
I.THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN:
1. Thực trạng.
Ngày đầu về trường mới, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đồng bộ. Song những năm qua, nhà trường đã khắc phục những khó khăn từng bước phấn đấu. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.
Năm học 2015 - 2016 nhà trường có 27 lớp với tổng số1063 học sinh trong đó học sinh lớp 11 là 330 học sinh.
Qua thời gian giảng dạy bộ môn thể dục ở trường, tôi nhận thấy sự phát triển thể lực nói chung và sức nhanh nói riêng của các em học sinh còn nhiều mặt hạn chế dẫn đến kết quả của bộ môn chưa thực sự cao.
2. Nguyên nhân của thực trạng trên:
* Đối với giáo viên
- Do bước đầu tiếp cận với đối tượng học sinh nên chưa thực sự hiểu được khả năng tiếp thu được phương pháp học và hoàn cảnh của học sinh .
- Do phương pháp của giáo viên chưa phù hợp với học sinh, sự kết hợp giữa các phương pháp giảng dạy chưa thực sự được mềm dẻo, linh hoạt, khoa học.
* Đối với học sinh :
- Do đặc thù bộ môn hoạt động ở ngoài trời, học sinh chưa có ý thức tự giác tích cực, chủ động trong quá trình lập luyện ở nhà trường và gia đình.
- Tình trạng sức khoẻ của học sinh còn chưa tốt để phát huy hết tính năng, yêu cầu của bộ môn.
- Điều kiện học về thời gian của các em học sinh ở gia đình còn rất hạn hẹp, do tình hình kinh tế trên địa bàn còn nhiều khó khăn.
II. BIỆN PHÁP:
Biện pháp cụ thể:
+ Bước 1: Thu thập thống kê các chỉ tiêu đã được sử dụng để đánh giá sự phát triển sức nhanh cho nam học sinh lớp 11 trong các tư liệu hiện có.
+ Bước 2: Dùng phiếu phỏng vấn để lấy ý kiến của các giáo viên thể dục . Qua đó để tiển chọn những chỉ tiêu có giá trị sử dụng cao và có tính khả thi trong thực tiển
Với mục đích lựa chọn một cách khách quan, khoa học và chính xác các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển sức nhanh cho nam học sinh trung học phổ thông ở môn nhảy xa, đề tài tiến hành phỏng vấn bằng phiếu một lần với 30 giáo viên thể dục về các chỉ tiêu đã được sử dụng để đánh giá sự phát triển sức nhanh cho học sinh nam lớp 11.Trả lời theo 3 mức sau:
- Rất quan trọng :
- Quan trọng :
- Bình thường
Các chỉ tiêu được đưa ra trong phiếu phỏng vấn là kết quả của việc nghiên cứu các tài liệu liên quan và sự quan sát sư phạm các buổi tập của học sinh dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo đứng lớp. Kết quả phỏng vấn các chỉ tiêu đánh giá sức nhanh cho nam học sinh lớp 11 được phản ánh ở bảng 3.
Bảng 3.1. KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CÁC TEST ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN SỨC NHANH CHO HỌC SINH NAM LỚP 11 .


TT


TEST
Kết quả phỏng
vấn lần 1
(n = 30 )
Kết quả phỏng
vấn lần 2
(n = 30 )Điểm
Tỷ lệ %
Điểm
Tỷ lệ %

1
Chạy 30m xuất phát cao(giây)
22
73.33
22
73.33

2
Chạy 30m tốc độ cao(giây)
28
93.33
28
93.33

3
Chạy 30m xuất phát thấp(giây)
20
67.66
22
73.33

4
Chạy 60m xuất phát thấp(giây)
26
83.33
28
93.33

5
Chạy 60m tốc độ cao(giây)
18
60.00
18
60.00

6
Chạy 80m tốc độ cao(giây)
19
63.33
19
63.33

7
Chạy 100m( sử dụng)
19
63.33
19
63.33

8
Nhảy dây nhanh 30 giây( lần)
18
60.00
19
63.33

9
Chạy tại chổ
 
Gửi ý kiến