Like Facebook nha

Quy chế thi đua nội bộ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:43' 01-03-2015
Dung lượng: 183.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TX VĨNH CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LẠC HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY CHẾ THI ĐUA NỘI BỘ
NĂM HỌC 2013 – 2014
           Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ nhiệm vụ năm học 2013-2014, với tinh thần thi đua thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Sau khi đã lấy ý kiến đóng góp của hội đồng giáo dục nhà trường. Ban Giám Hiệu phối hợp với Công đoàn trường THCS Lạc Hòa ban hành Quy chế thi đua nội bộ năm học 2013-2014 như sau:
Phần I– ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THI ĐUA
I. Nội dung, căn cứ và tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại thi đua tháng ( kỳ) , cả năm:  1.Giảng dạy:
            * Căn cứ đánh giá:
            - Căn cứ xếp loại các tiết dự giờ của BGH, tổ trưởng CM.
            - Căn cứ xếp loại các tiết Hội giảng, Thanh tra.
            - Căn cứ chất lượng HS cuối năm học (hoặc cuối HK).
            - Việc đánh giá tiết dạy hàng tháng căn cứ kết quả đã ghi trong phiếu dự giờ của BGH, tổ trưởng hoặc thanh tra viên chuyên môn.
            * Xếp loại:
            + Loại tốt :        Từ 17 đến 20 điểm
           + Loại khá :       Từ 14 đến dưới 17 điểm.
            + Loại TB :        Từ 10 đến dưới 14 điểm.
            + Loại yếu:        Dưới 10 điểm.
Lưu ý: Lấy điểm trung bình của tất cả các tiết dạy trong phiếu dự giờ đã qui về thang điểm 20 bằng cách chia cho 5.
2.Giáo án và hồ sơ sổ sách chuyên môn:
            - Căn cứ xếp loại qua kiểm tra giáo án hàng tháng của tổ chuyên môn.
            - Căn cứ xếp loại qua kiểm tra hồ sơ chuyên môn định kỳ của chuyên môn.
            - Căn cứ xếp loại qua kiểm tra của BGH (có báo trước hoặc kiểm tra đột xuất).
 Quy định các loại hồ sơ cần có: Giáo án; bảng điểm cá nhân; sổ dự giờ; sổ báo giảng; sổ họp; sổ chủ nhiệm (GVCN); sổ GTGĐ (GVCN).
* Những yêu cầu và chấm điểm:
Nội dung
Thang điểm
Ghi chú

Nộp hồ sơ đúng thời gian quy định
4 điểm
(trể 1 ngày -0,5đ; trể 2 ngày -1đ; từ ngày thứ 3 trở đi không cho điểm)

Đầy đủ loại hồ sơ theo quy định
4 điểm
(thiếu 1 loại -0,5đ; thiếu 2 loại -1 đ; thiếu 3 loại không cho điểm)

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ (hoặc soạn đủ bài)
4 điểm
(thiếu 1 tiết -0,5đ; thiếu 2 tiết -1 đ; thiếu 3 tiết trở lên không cho diểm)

Trình bày sạch sẽ, đẹp
4 điểm
(T 4đ, K 3đ, TB 2đ, Y 1đ, Kém 0đ )

Nội dung tốt, thể hiện được đổi mới PP và có tính khoa học: (Theo đúng chuẩn kiến thức kĩ năng và hướng dẫn giảm tải; ma trận đề KT 1 tiết)
4 điểm
(1 tiết giảm tải -2đ, thiếu ma trận KT 1 tiết -1đ; sai mẫu ma trận -0,5đ)

             * Xếp loại:
            +Loại tốt :        Từ 17 đến 20 điểm.
            +Loại khá :       Từ 14 đến dưới 17 điểm.
            +Loại TB :        Từ 10 đến dưới 14 điểm.
            +Loại yếu:        Dưới 10 điểm.
      3. Ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn:
            *Những yêu cầu và chấm điểm:
            - Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình, không dồn ép, không cắt xén chương trình, nếu chậm thì phải tổ chức dạy bù ngay trong tháng; Có kế hoạch và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm tra, đánh giá học sinh.   (4 điểm)
            - Sử dụng hợp lý và có hiệu quả đồ dùng dạy học, có ý thức làm thêm đồ dùng dạy học, tích cực chống dạy chay; Có ý thức tham gia xây dựng và thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học. (4 điểm)
(Có thiết bị nhưng không sử dụng 1 tiết - 0,5; 2 tiết -1; 3 tiết trở lên không tính điểm, ngoại trừ trường hợp đặc biệt)
            - Sử dụng trang phục lên lớp đúng quy định; Thực hiện nghiêm túc chế độ dự giờ đúng quy định đối với chức danh đang đảm nhiệm. (4 điểm
 
Gửi ý kiến