Like Facebook nha

Hồ Chí Minh toàn tập (full)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Đức Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:00' 26-02-2015
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 114
Số lượt thích: 0 người
KHÔNG Có Gì Quý HƠN ĐộC LậP, Tự DO!

Hồ CHí MINH TOàN TậP XUấT BảN LầN THứ HAI THEO QUYếT ĐịNH CủA BAN Bí THƯ TRUNG ƯƠNG ĐảNG CộNG SảN Việt Nam Số 93-qĐ/TW, NGàY 22 THáNG 12 NĂM 1994.

Hội đồng xuất bản
đào duy tùng Chủ tịch Hội đồng
nguyễn đức bình Phó Chủ tịch Hội đồng
Hà đăng Uỷ viên Hội đồng
đặng xuân kỳ "
trần trọng tân "
duy quý "
đỗ nguyên phương "
Hoàng minh thảo "
Trần nhâm "


Ban chỉ đạo xây dựng bản thảo
đặng xuân kỳ
song thành


nhóm xây dựng bản thảo tập 1
Nguyễn thành (Chủ biên)
Phùng đức thắng
đặng văn thái

hồ chí minh toàn tập

1
1919 - 1924

Xuất bản lần thứ haiNhà xuất bản chính trị quốc gia
Hà Nội - 2000

Thi hành quyết định của Ban Bí thư, Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, sau một thời gian tích cực, khẩn trương chuẩn bị, đã hoàn thành việc sưu tầm, bổ sung và hoàn chỉnh bản thảo. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, bộ Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, gồm nhiều tập lần lượt ra mắt bạn

LờI GiớI THIệU
Bộ Hồ CHí MINH TOàN TậP

Ngày 22-12-1994, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định về việc xuất bản lần thứ hai bộ Hồ Chí Minh Toàn tập. Bản quyết định nêu rõ: "Trước những diễn biến mới của thế giới và những nhiệm vụ to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hơn bao giờ hết, việc thấm nhuần và làm đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh có tầm quan trọng đặc biệt. Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng khẳng định cách mạng nước ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động".
Thi hành quyết định của Ban Bí thư, Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, sau một thời gian tích cực, khẩn trương chuẩn bị, đã hoàn thành việc sưu tầm, bổ sung và hoàn chỉnh bản thảo. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, bộ Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, gồm nhiều tập lần lượt ra mắt bạn đọc.
*
* *
Bộ Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, tập hợp phần lớn những tác phẩm, bài nói, bài viết quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến năm 1969 đã sưu tầm và xác minh được. Đây là một tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự phản ánh sinh động, sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước và vạch ra
đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam, đồng thời phản ánh quá trình Người cùng với Đảng ta tổ chức, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓