Like Facebook nha

Giáo án Lịch sử 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:35' 20-08-2015
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người

Ngày soạn: .................................. Tuần: 1
Ngày dạy: .................................... Tiết: 1
Phần 1
LỊCH SỬ THẾ GIỚI

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917 )

Chương I
THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
(GIỮA THẾ KỶ XVI- NỬA SAU THẾ KỶ XIX)

Bài 1
NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN
(Tiết 1)

I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
-HS nhận biết được những biến đổi lớn về kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước tây âu trong Các thế kỷ XV- XVII
- Trình bày được nguyên nhân diễn biến và kết quả của cuộc cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI. Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII.
- Các khái niệm cơ bản “CMTS”, “ giai cấp tư sản và vô sản”.

2. Tư tưởng: Bồi dưỡng cho học sinh;
- Nhận thức đúng vai trò của giai cấp nông dân trong cuộc cách mạng.
- Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, song vẫn chỉ là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ phong kiến.

3. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ thế giới, lược đồ cuộc nội chiến ở Anh …
- Độc lập giải quyết các vấn đề trong học tập.

II. Chuẩn bị:
- Giáo viên:
- Bản đồ hành chính thế giới.
- Lược đồ cuộc nội chiến ở Anh.
- Tranh “xử tử Sác - lơ I”
- Học sinh: đọc trước bài mới.

III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: Sự chuẩn bị của học sinh.
3. Bài mới:
Trong thời kỳ chế độ phong kiến suy tàn đã nảy sinh và bước đầu phát triển nền sản xuất của CNTB, dẫn tới mâu thuẫn ngày càng tăng giữa giai cấp phong kiến, tư sản và các tầng lớp nông dân lao động. Một cuộc cách mạng sẽ nổ ra.

Hoạt động dạy
Hoạt động học
Nội dung cần đạtHoạt động 1. Sự biến đổi về KT- XH Tây Âu trong các thế kỷ XV- XVII. Cách mạng Hà Lan TK XVI
- Học sinh đọc thông tin SGK.
- Làm rõ các vấn đề:
+ Biểu hiện của nền sản xuất mới;
+ Sự hình thành giai cấp mới;
+ Các mâu thuẫn;
+ So sánh giữa CNTB với phong kiến.- Mời HS đọc mục I. 2
? Nguyên nhân làm bùng nổ cách mạng Hà Lan?


Giáo viên: Tây Ban Nha vơ vét, bóc lột, tăng thuế: sản xuất chỉ bằng 1/6 tư bản nhưng phải nộp 40% thuế.

? Cách mạng Hà Lan diễn ra như thế nào?
- Kết luận, bổ sung.
? Cách mạng Hà Lan giành độc lập có ý nghĩa như thế nào?


Hoạt động 2. Tìm hiểu cách mạng tư sản Anh giữa TK XVII.


? Tình hình kinh tế ở Anh TK XVI?


? Kinh tế TBCN phát triển đem đến hệ quả gì?

? Tầng lớp quý tộc mới được ra đời từ tầng lớp nào?

=> Kết luận nguyên nhân bùng nỗ cách mạng.

HD HS đọc thêm:


Hoạt động 5. ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh giữa TK XVII.
- Mời HS đọc mục II. 3

? Ý nghĩa cuộc cách mạng tư sản Anh? (Cuộc cách mạng Anh đưa lại quyền lợi cho ai? Ai lãnh đạo cách mạng? Vì sao cách mạng Anh không triệt để?)


- Học sinh đọc thông tin SGK- Đọc
- Hoạt động độc lập- Trao đổi, trình bày, nhận xét, bổ sung.

- Trao đổi, trình bày, nhận xét, bổ sung.
- HS đọc thông tin SGK trả lời cụ thể các biểu hiện.


- Tầng lớp mới, các mâu thuẫn trong xã hội.

- HS đọc thông tin trong SGK để trình bày.


- HS đọc.


- Trao đổi, trình bày.

I. Sự biến đổi về KT- XH Tây Âu trong các thế kỷ XV- XVII. Cách mạng Hà Lan TK XVI

1. Một nền
 
Gửi ý kiến