Like Facebook nha

Giáo án Lịch sử 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:33' 20-08-2015
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: Tuần 1
Ngày dạy: Tiết 1

Phần I: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN CHÂU ÂU
( Thời sơ, trung kì trung đại )
I/ Mục tiêu.
1.Kiến thức:
- Nắm được quá trình hình thành xã hội phong kiến châu Âu.
- Hiểu khái niệm “lãnh địa phong kiến”, đặc trưng của kinh tế lãnh địa phong kiến.
- Biết nguyên nhân xuất hiện thành thị trung đại. Phân biệt giữa nền kinh tế lãnh địa và nền kinh tế thành thị.
2.Tư tưởng:
- Thấy được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người chuyển từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến.
3.Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng so sánh lịch sử.
-Biết xác định các quốc gia phong kiến châu trên bản đồ.
II/ Chuẩn bị.
- GV: bản đồ châu Âu thời phong kiến….
- HS: soạn và học bài.
III/ Các bước lên lớp.
1/ Ổn định lớp.
2/ Kiểm tra bài cũ.
3/ Bài mới.
Lich sử xã hội loài người đã phát triển liên tục qua nhiều giai đoạn. Học lịch sử lớp 6, chúng ta đã biết được nguồn gốc và sự phát triển của loài người nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng trong thời kì cổ đại. Hôm nay chúng ta sẻ học tiếp nối một thời kỉ mới – Thời kì trung đại.....
Hoạt động GV
 Hoạt động HS
 Ghi bảng- Yêu cầu HS đọc phần kênh chữ.
- Giảng (chỉ trên lược đồ):
Từ thiên kỉ I TCN, các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp và Rô-ma phát triển mạnh đến thế kỉ V, từ phương Bắc người Giéc-man tràn xuống và tiêu diệt các quốc gia này, lập nên nhiều vương quốc mới......
? Sau đó người Giéc-man đã làm gì?? Những việc làm ấy làm cho xã hội phương Tây biến đổi như thế nào?


? Lãnh chúa là những người như thế nào?


? Nông nô do những tầng lớp nào hình thành?


? Quan hệ giữa lãnh chúa với nông nô như thế nào?

Hoạt động 2

? Em hiểu như thế nào là “lãnh địa” phong kiến?


? Hãy miêu tả và nêu nhận xét về lãnh địa phong kiến qua H1?


?Trình bày đời sống, sinh hoạt trong lãnh địa?? Nền kinh tế lãnh địa có đặc điểm gì?

? Phân biệt sự khác nhau giữa xã hội cổ đại với xã hội phong kiến?

Hoạt động 3
-Yêu cầu HS đọc phần kênh chữ.
? Nguyên nhân xuất hiện thành thi?
? Đặc điểm của thành thị là gì?
? Thành thị trung đại xuất hiện như thế nào?
? Cư dân thành thị gồm những ai? Họ làm những nghề gì?

? Thành thị ra đời có ý nghĩa gì?
? Miêu tả cuộc sống thành thị qua H2 SGK.


- Đọc phần 1 SGK.- Quan sát bản đồ và theo dõi để nắm kiến thức.- Chia ruộng đất, phong tước vị cho nhau.- Bộ máy nhà nước chiếm hữu nô lệ sụp đổ. Các tầng lớp mới xuất hiện: lãnh chúa và nông nô.

- Vừa có ruộng đất vừa có tước vị, có quyền thế và giàu có.

- Là những nô lệ được giải phóng và nông dân không có ruộng đất…..

- Nông nô phụ thuộc lãnh chúa → xã hội phong kiến hình thành.

- Lãnh địa là vùng đất rộng lớn do quý tộc phong kiến chiếm được, lãnh chúa là người đứng đầu lãnh địa, nông nô phụ thuộc lãnh chúa phải nộp tô thuế.


- Tường cao, hào sâu, đồ sộ, kiên cố, có đầy đủ nhà cửa, trang trại, nhà thờ như 1 đất nước thu nhỏ.

- Lãnh chúa giàu có nhờ bóc lột nặng nề từ nông nô, nông nô hết sức khổ cực, nghèo đói.

- Tự cung, tự cấp không trao đổi với bên ngoài.

- Khác nhau về giai cấp.
- Đọc phần 3 SGK.

- Cuối thế kỉ XI,....

- Là nơi giao lưu buôn bán,
t tập trung đông dân cư.
-Do hàng hoá nhiều → cần trao đổi, buôn bán → lập xưởng sản xuất, mở rộng thành thị
 
Gửi ý kiến