Like Facebook nha

Đề KT Sử 8 HK I (Có ma trận, đáp án, trắc nghiệm)D

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Duc Dung
Người gửi: Nguyễn Đức Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:59' 21-12-2013
Dung lượng: 90.5 KB
Số lượt tải: 575
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA SỬ 8

Tên Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Cộng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. CMTS và sự phát triển của CNTB
Sự kiện mở đầu cho thời kì cận đại

Cuộc CMTS triệt để nhấtSố câu
Số điểm Tỉ lệ %
01
0.25

01
0.25

02
0.5

2. Sự xâm lược của thực dân phương Tây đối với các nước phương Đông


Nguyên nhân các nước phương Tây xâm lược các nước phương ĐôngSố câu
Số điểm Tỉ lệ %


01
0.25

01
0.25

3. Phong trào công nhân và các tổ chức quốc tế của công nhân.
Tổ chức của giai cấp công nhân

Số câu
Số điểm
01
0.2501
0.25

4. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
Thông tin về chiến tranh

Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất
So sánh với Chiến tranh thế giới thứ hai


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
0.5
0.25

01
0.5
0.5
0.5
2
1

5. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Nêu nguyên nhân, diễn biến và kết quảNêu tính chất của cách mạng vô sản
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
301
1


2
4

6. Phong trào CM ở các nước Âu – Mĩ và phong trào đấu tranh giành ĐLDT ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.
Đảng Cộng sản ra đời ở một số nước

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0.51
0.5

7. Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 và Chiến tranh thế giới thứ hai.
1. Thông tin về chiến tranh
2. Trận đánh bước ngoặt

1. Nguyên nhân của chiến tranh thế giới thứ hai
2. Biện pháp thoát khỏi khủng hoảng.
Chứng minh tính khốc liệt của chiến tranh


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1.5
0.75

2
1
0.5
1.5
4
3.25

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 06
Số điểm: 5 = 50%

Số câu: 05
Số điểm: 2 = 20%

Số câu: 02
Số điểm: 3 = 30%

Số câu:
13
Số điểm:
10Trường THCS Lạc Hòa Thứ ngày tháng năm 2013
Lớp: 8A KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Họ và tên: ...................................................... Môn: Lịch sử 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Điểm
Nhận xét của thầy (cô) giáo
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất hoặc nối các cột sao cho phù hợp.

Câu 1. Sự kiện mở đầu cho thời kì cận đại là sự kiện nào sau đây? (0.25)
A. Cách mạng Hà Lan B. Cách mạng tư sản Pháp
C. Cách mạng Tân Hợi D. Duy Tân Minh Trị
Câu 2. Trong các cuộc cách mạng sau cuộc cách mạng tư sản nào là triệt để nhất?
A. Cách mạng tư sản Anh B. Cách mạng Hà Lan
C. Cách mạng tư sản Pháp D. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ
Câu 3. Nguyên nhân nào các nước phương Tây xâm lược các nước phương Đông? (0.25)
A. Cần nguồn tài nguyên thiên nhiên B. Cần thị trường tiêu thụ
C. Muốn làm bá chủ thế giới D. Cả A và B đều đúng.
Câu 4. Tổ chức nào sau đây là của giai cấp công nhân? (0.25)
A. Liên Hiệp Quốc B. Các tổ chức công đoàn
C. Tổ chức y tế thế giới
 
Gửi ý kiến