Like Facebook nha

Cách làm bài văn bình luận

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:33' 05-09-2015
Dung lượng: 198.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
PHẦN I. LÝ THUYẾT
I. Bình luận là gì ?
Bình luận có nghĩa là bàn về nhận định đánh giá về một tình hình , một vấn đề nào đó .
II. Phân loại Có 2 loại bình luận:
- Bình luận chính trị , xã hội. VD:
+ Bình luận câu “không có gì quí hơn độc lập tự do”
+ Bình luận về thói đố kỵ, lòng khoan dung lòng nhân ái, tệ tham nhũng -> bình luận xã hội.
+ Bình luận câu tục ngữ “uống nước nhớ nguồn” , “Tốt danh hơn lành áo”, “Có công mài sắc có ngày nên kim” -> bình luận xã hội .
- Bình luận văn chương
III. Văn bình luận
Bình luận là kiểu bài, là phương pháp nghị luận sử dụng thao tác bàn bạc, phân tích giúp người đọc, người nghe hiểu đúng, hiểu sâu, hiểu rộng vấn đề, chỉ rõ vấn đề đó là đúng hay sai, tốt hay xấu, cũ hay mới giúp người nghe, người đọc có thái độ đúng, hành động đúng đối tượng vấn đề đang bình luận.
Một bài bình luận phải đạt 3 mục tiêu cụ thể:
+ Phân tích rõ tốt, xấu, đúng sai, cũ mới … của vấn đề
+ Mở rộng , khơi sâu tầm nhận thức, sự hiểu biết của vấn đề đó.
+ Xác định rõ thái độ, tình cảm hành động đúng đắn khi đối diện với vấn đề ấy.
IV. Các thao tác bình luận
- Một bài bình luận phải nâng cao vấn đề có ý nghĩa khái quát, có giá trị lý luận và thực tiễn trên cơ sở một quan điểm, một lập trường nhất định.
- Để đạt được 3 bài bình luận, người viết phải sử dụng thao tác bình luận kết hợp với thao tác giải thíchvà thao tác chứng minh.
- Muốn phân biệt rõ vấn đề đúng hay sai, tốt hay xâu, cũ hay mới … ta phải giải thích, phải trả lời thoả đáng các câu hỏi: Nghĩa là gì? Như thế nào? Tại sao? Vì sao?
- Muốn mở rộng, khơi sâu tầm nhận thức sự hiểu biết về vấn đề đó, ta phải bàn luận, so sánh đối chiếu lý luận với thực tế nghĩa là ta phải bình, phải luận kết hợp với chứng minh.
* Việc kết hợp thao tác giải thích, thao tác chứng minh với thao tác bình và luận trong một bài văn bình luận mang tính tất yếu. Vì thế, bài bình luận, nếu viết nông cạn chẳng khác gì một bài văn giải thích được thêm thắt vài dẫn chứng.
V. Ba bước của bài văn bình luận (Riêng phần thân bài).
1. Giải thích rõ vấn đề
+ Một từ khó một khái niệm mới cần được giải thích rõ .
+ Nghĩa đen nghĩa bóng , ý nghĩa của vấn đề cần phải được giải thích cụ thể (Bước 1 được coi như là soi sáng một vấn đề bước đầu nên rất cần thiết).
2. Phải bình để chỉ rõ đúng, sai; xấu, tốt ; cũ, mới … của vấn đề.
+ Tại sao đúng (sai)? Phải có lý lẽ trên một cơ sở một quan điểm, lập trường nhất định.
+ Phần bình thể hiện rõ cái yêu, cái ghét, sự tiến bộ hay lạc hậu, hạn chế về mặt nhận thức, về tư tưởng tình của người bình luận. Phần này phải cần sự sắc sảo.
3. Phải luận: nghĩa là phải bàn bạc, bàn luận so sánh, đối chiếu khơi sâu, mở rộng vấn đề; đặt vấn đề trong nhiều mối tương quan về gia đình, xã hội, lịch sử về lý luận về thực tiễn để bàn luân cho thoả đáng.
Bước này của bài bình luận chính là nơi để phân biệt mức độ, chất lượng, trình độ của bài văn.
Ba bước của một bài văn bình luận cần rạch ròi trong nhận thức. Như bình luận một câu tục ngữ một câu ca dao, một ý kiến ngắn. (VD : “Không có gì quí hơn độc lập tự do”) thường ở thân bài nên tiến hành theo trình tự 3 bước. Đối với những vấn đề bình luận về một vấn đề được trích dần trong một câu nói dài nhiều vế, ta phải :
+ Có lúc gộp bước 2 và 3, kết hợp bình và luận trong từng vế.
+ Có lúc gộp cả 3 bước trong từng vế cụ thể.
VI. Dàn ý một bài văn bình luận
1. Mở bài: (cần có 2 nhân tố gắn liền với nhau hưởng ứng nhau: dẫn và nhập)
- Dẫn: là dẫn dắt hướng về luận đề. Cần đúng hướng, chưa vội nêu bật ý nghĩa của vấn đề. Có nhiều cách dẫn dắt:
+ Nêu xuất xứ
 
Gửi ý kiến