Like Facebook nha

Gốc > Tóm tắt TPTS > THCS >

Tóm tắt Quang Trung đại phá quân Thanh (Hồi thứ mười bốn)

- Nguyễn Huệ nghe tin quân Thanh đến Thăng Long giận lắm liền họp các tướng sĩ định thân chinh cầm quân đi ngay.

- Nghe theo lời khuyên của tướng sĩ cũng là để yên lòng dân, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung.

- Ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân, Quang Trung hạ lệnh xuất quân.

- Ngày 29 tháng Chạp, đến Nghệ An, ông cho tuyển thêm hơn 1 vạn lính và mở cuộc duyệt binh lớn.

- Đến Tam Điệp, ông mở tiệc khao quân, chia quân sĩ làm 5 đạo. Đúng tối 30 tết lập tức lên đường.

- Trên đường tiến quân ra Bắc, những toán quân Thanh do thám bị bắt sống.

- Ngày 03 tháng giêng năm Kỉ Dậu, hạ đồn hà Hồi.

- Mờ sáng ngày 05 tiến đánh đồn Ngọc Hồi, Thái thú Sầm Nghi Đống thắt cổ tự vẫn. Quân Thanh đại bại.

- Trưa ngày 5 tháng Giêng tiến vào Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị hoảng hốt cuống cuồng chạy mất mật. Quân Thanh tranh nhau qua cầu tháo chạy rơi xuống nước nhiều không kể xiết.

- Vua tôi Lê Chiêu Thống dìu dắt nhau chạy trốn sang đất Bắc.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Đức Dũng @ 21:21 15/10/2016
Số lượt xem: 3637
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến