Like Facebook nha

Gốc > Tự học Lịch sử > 8 > HK I >

Sử 8 - Bài 3- CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI

Chú ý giảm tải: Mục I.2 và II.1 không học - không dạy

I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP

chu_bao_mua_va_nhung_nguoi_keo_soi_500

Hình: Chủ bao mua và những người kéo sợi .

may_keo_soi_gien_ni

Hình: Máy kéo sợi  Gien ni

Quan sát hai hình trên : rất nhiều phụ nữ và trẻ em kéo sợi bằng tay  để cung cấp cho chủ bao mua .Máy kéo sợi Gien-ni, năng suất tăng  lên  gấp 8  lần.

1.Cách mạng công nghiệp ở Anh

* Những năm 1760 máy móc được phát minh  và sử dụng trước hết  trong ngành  dệt  ở Anh .

*Máy kéo sợi  Gien  ni (do Giêm Ha ri vơ )phát minh  , năng xuất tăng rất nhanh  nên cải tiến máy dệt :

- Ac –rai- tơ 1769 phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước

- 1785 Et mơn Các rai chế tạo máy dệt đầu  tiên khiến năng suất dệt vải tăng gấp 40 lần

- 1784 Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước để chạy máy dệt

* Máy hơi nước của Gêm Oát  được phát minh sử dụng  trong ngành  dệt  và  sử dụng trong giao thông vận tải ( đã giảm nhẹ lao động cơ bắp, bớt lệ thuộc vào điều kiện tự nhiên )

* Lập bảng thống kê  các loại máy móc được phát minh  và sử dụng trong sản xuất  từ thế kỷ XVIII ở Anh .

Nhà phát minh

Tên máy được chế tạo

Giêm Ha gri vơ  1764

Máy kéo sợi  Giên ni

Ac  crai tơ  1769

Máy kéo sợi chạy bằng sức nước

Etmơncácrai 1785

Máy dệt chạy bằng sức nước

Giêm Oát  1784

Máy hơi nước

* Cách mạng công nghiệp : từ sản xuất  nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc , sản xuất phát triển  nhanh đầu tiên ở Anh và các nước tư bản Anh là công xưởng của thế giới .

2.  Cách mạng công nghiệp diễn ra ở Pháp , Đức :

Tên nước

Thời gian

Kết quả

Nhận xét

Pháp

1830-1850

Kinh tế phát triển hạng nhì sau Anh

Tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật

Đức

1840-1860

Kinh tế phát triển tốc độ nhanh

Tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật

3.  Hậu quả cách mạng công nghiệp.

 luoc_do_nuoc_anh_giua_the_ki_xviii_500

Lược đồ nước Anh giữa thế kỷ XVIII.

 luoc_do_nuoc_anh_nua_dau_the_ki_xix_500

Lược đồ nước Anh nửa đầu thế kỷ  XIX

Quan sát hai lược đồ trên , hãy nêu những biến đổi ở nước Anh  sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp ?( nhiều vùng  công nghiệp mới, nhiều thành phố trên 50.000 dân, nhiều trung tâm khai thác than và đường sắt …

-Các máy móc được phát minh.

- Nhiều khu công nghiệp lớn , nhiều thành phố mọc lên , thu hút người từ nông thôn đến tìm việc làm .

-Hình thành 2 giai cấp đối kháng của xã hội tư bản là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

II. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI

1.Các  cuộc cách mạng tư sản thế  kỷ XIX

* Nguyên nhân:

- Thế kỷ XIX do sự phát triển nhanh của kinh tế tư bản chủ nghĩa, phong trào dân tộc dân chủ ở Âu  Mỹ dâng cao uy hiếp chế độ phong kiến

- Do chiến tranh  giành độc lập ở  Bắc Mỹ, Cách mạng tư sản Pháp…  nhân dân Châu Mỹ La Tinh, nổi dậy đấu tranh  giành độc lập nên  các quốc  gia tư sản mới ra đời .

 luoc_do_khu_vuc_mi_la_tinh_dau_the_ki_xix_500

Lược đồ khu vực Mỹ La Tinh  đầu thế kỷ XIX.

Kể tên các quốc gia tư sản ở Mỹ La Tinh đầu thế kỷ XIX:

Niên đại

Các quốc gia tư sản giành  độc lập ở CMLT 

1809

E cua đo

1810

Ac hen ti na

1811

Vê nê zu ê la, Pa ra goay

1818

Chi lê

1819

Co lum bia

1821

Goa tê ma li a , En xan va đo, Hon đu rát,Cô xta ri ca, Mê hi cô

1822

Bra zin

1824-1825

Bo li vi a

1828- 1830

U ru goay

* Các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu trong những năm 60 của thế kỷ XIX.

-Cách mạng  tư sản  ở Pháp (7-1830), lan nhanh sang Bỉ , Đức , Ý ….

Cách mạng tư sản 1848 - 1849 tại Châu Âu.

Sự thống nhất nước Ý do anh hùng Ga ri ban di – thống nhất từ dưới lên(1859- 1870).

Sự thống nhất nước Đức  do quân phiệt Phổ đứng đầu – thống nhất từ trên xuống(1864 –1871).

-1858-1860: tại Nga nông nô bạo động

-2-1861:    sắc lệnh nông nô ở Nga

luoc_do_cach_mang_1848_-_1849_o_chau_au_500

Lược đồ cách mạng tư sản 1848 - 1849 tại Châu Âu, 

*2. Sự xâm lược của các nước tư bản phương Tây đối với các nước Á- Phi :do nhu cầu về nguyên liệu , nhân công , thị trường tiêu thụ hàng hóa , bọn thực dân xâm chiếm các nước Á, Phi, Mỹ La Tinh  làm thuộc địa gây nhiều tội ác .

Ví dụ:

+ Anh chiếm Ấn Độ - Miến Điện - Mã Lai - Hồng Kông - Nam Phi.

+ Hà Lan chiếm Inđônêsia.

+Tây Ban Nha chiếm Philippin.

+ Mỹ đe dọa Nhật Bản.

+ Pháp chiếm Việt Nam - Lào - Campuchia - Angiêri.

+ Xiêm  trở thành nơi tranh chấp giữa Anh và Pháp

+ Tại Trung Quốc trở thành nữa thuộc địa của các nước phương Tây.

Hầu hết các nước Á Phi  là thuộc địa và phụ thuộc của phương Tây

luoc_do_cac_nuoc_de_quoc_va_thuoc_dia_dau_the_ki_xx_500

Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa đầu thế kỷ XX

* Căn cứ vào đâu  để nói đến giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới ?

Sự thắng lợi của cách mạng tư sản  dưới nhiều hình thức  khác nhau :

- Cách mạng Anh thế kỷ XVII.

- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh  ở  Bắc Mỹ.

- Cách mạng tư sản Pháp 1789-1794.

-Cách mạng tư sản 1848 - 1849 tại Châu Âu.

-Các quốc gia tư sản ở Mỹ La Tinh đầu thế kỷ XIX giành độc lập.

-Cuộc đấu tranh thống nhất  ở Ý và Đức .

-Cải cách nông nô ở Nga ..

- Đã mở đường  cho Chủ nghĩa tư bản phát triển .


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Đức Dũng @ 17:18 28/09/2014
Số lượt xem: 3629
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến