Like Facebook nha

Gốc > Thuật ngữ > Lịch sử >

An toàn khu

1 – Khu vực lãnh thổ có đầy đủ các yếu tố “địa lợi, nhân hòa”, nhất là có cơ sở quần chúng cách mạng vững chắc, đảm bảo an toàn cho cán bộ và cơ quan lãnh đạo cách mạng hoạt động thuận lợi.

2 – Khu vực được hình thành trong thời kì cách mạng tháng Tám 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954). Có loại an toàn khu (ATK) củ Trung ương và ATK của địa phương (tỉnh, huyện). Trong thời kì cách mạng tháng Tám 1945, ATK được xây dựng cả ở Hà Nội và các thành phố, thị xã để bảo vệ các cơ quan lãnh đạo, phát triển lực lượng, tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), ATK được xây dựng sâu trong căn cứ địa Việt Bắc (ATK Trung ương) và ở nhiều vùng kháng chiến (ATK địa phương). ATK không chỉ là nơi bảo vệ cơ quan lãnh đạo, lực lượng cách mạng, kháng chiến mà còn là nơi thực hiện các chủ truong chính sách của Đảng và Nhà nước.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Đức Dũng @ 20:00 15/05/2015
Số lượt xem: 765
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến