Like Facebook nha

Điển tích

Điển tích Quốc Quốc
Ðỗ Vũ, vua nước Thục (Trung Quốc) say đắm một thiếu phụ đẹp tuyệt trần, vợ của Biết Linh. Vua thường cho gọi nàng đến dạo vườn thượng uyển, hoặc ngồi uống rượu dưới trăng; vua mải mê sắc đẹp của nàng, chẳng hề giữ gìn. Biết Linh thấy vậy một đêm bàn với vợ: "Vua Thục say mê nàng; nàng cố tìm mọi cách làm cho vua si mê rồi nhường ngôi cho ta. Lúc bấy giờ, ta lên ngôi hoàng đế, nàng là hoàng hậu, còn hạnh phúc...

Điển tích thần thoại Hi Lạp

9419535 Héc - quyn (Hercules)
"Khoẻ như Héc - quyn", "lực lưỡng như Héc - quyn" là thành ngữ phổ biến ở phương Tây: "Héc - quyn" phổ biến đến mức nó trở thành một danh từ chung, một "Héc - quyn" tức là một người đàn ông cường tráng, có sức khoẻ vô địch. Ecquyn là một vị thần nổi tiếng trong thần thoại La Mã. Thần thoại La Mã mượn của Thần thoại Hy Lạp vị thần này; trong thần thoại Hy lạp, chàng tên là Hêracle. Vì vậy, chúng tôi sẽ gọi...